Ενεργειακός Καθαρισμός χώρων

Οι σαμανικές πρακτικές είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και για Ενεργειακό Καθαρισμό χώρων, αν νιώθετε ότι ο οίκος σας έχει βαρύνει από ενέργειες θανόντων συγγενών, πένθους, συγκρούσεων, διαζυγίων ή και φθόνου. 

 

Πολλές φορές ψυχικά νοσήματα, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές οφείλονται και σε δυσαρμονικές ενέργειες του χώρου διαβίωσης. Μιλήστε μαζί μας για κάθε τέτοιο θέμα που σας απασχολεί για να βρούμε μαζί τη λύση που θα σας πάει πραγματικά παρακάτω στη ζωή σας.