Σαμάνικες Ομαδικές Τελετές

Σύνδεση με την πνευματική φύση των Βοτάνων Θεραπευτών με τον παραδοσιακό τρόπο των Σαμάνων. Βαθιά θεραπεία σε ομαδικό επίπεδο, μέσω της  σύνδεσης με τη μητέρα μας τη Γαία και τους ιερούς Συμμάχους μας.

Ceremony_edited.jpg